Depeche Mode, 20.máj 2017 (sobota), Bratislava, Futbalový štadión Pasienky

Kúpiť lístok

Pokyny usporiadateľa

Brány Zimného štadióna O. Nepelu budú otvorené od 18:30hod. Predpokladaný začiatok koncertu je po 20:00hod.

Vstup na plochu je cez sektory A2 a A12. Vstup do sektoru C je z Trnavskej cesty.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu podzemnej garáže odporúčame na koncert prísť hromadnou dopravou, po prípade využiť okolité parkovacie plochy.

Do priestorov je vstup možný len s platnou vstupenkou (vrátane detí). Pri vstupe do haly bude prebiehať osobná kontrola.

POČAS PREDSTAVENÍ PLATÍ PRÍSNY ZÁKAZ FOTOGRAFOVANIA A FILMOVANIA!! V PRÍPADE PORUŠENIA ZÁKAZU, BUDE STRÁŽNOU SLUŽBOU DIVÁK VYVEDENÝ Z PRIESTOROV HALY.

PLATÍ PRÍSNY ZÁKAZ NOSENIA ALKOHOLU, JEDLA, OMAMNÝCH LÁTOK, FLIAŠ, SKLENENÝCH PREDMETOV, ZBRANÍ, KAMIER A FOTOAPARÁTOV DO PRIESTOROV ZIMNÉHO ŠTADIÓNA O. NEPELU!

Ďakujeme, že dodržiavate pokyny usporiadateľa a prajeme príjemný kultúrny zážitok.

Späť na hlavnú stránku