Pokyny usporiadateľa

Dátum a miesto konania koncertu

Nedeľa, 25.6.2017, AEGON Aréna, Príkopova 6, Bratislava

Vstup do arény

Držitelia vstupeniek Sektor A, lóže LA, Sektor B, lóže LB využite vstup cez foyer (recepciu) AEGON Arény. Držitelia vstupeniek na státie a Sektor C, využite vonkajšie vstupy cez nádvorie arény.

Časový plán

  • 18:00 hod. otvorenie brán
  • 18:45 hod. ADALBERT
  • 19:45 hod. PLACEBO
  • 22:00 hod. koniec

Koncert začne presne podľa harmonogramu, preto príďte včas.

Parkovanie je možné v podzemnom parkovisku AEGON Arény a v priľahlých uličkách. Odporúčame využiť služby taxi, Uber, Hopin,... príp. MHD (www.imhd.sk).

Bezpečnosť

Do priestorov AEGON Arény je prísne zakázané nosiť tašky, kabelky a ruksaky presahujúce formát A4, zbrane, sklenené nádoby, plechovky, PET fľaše, dáždniky, alkoholické nápoje, toxické a iné omamné látky, audio/video zariadenia (vrátane fotoaparátov), lasery a iné predmety ohrozujúce bezpečnosť a komfort ostatných návštevníkov.

Zdravotná služba sa bude nachádzať pri pódiu a bude riadne označená.

Predaj vstupeniek

Vstupenky na koncert si môžete stále kúpiť na www.vivien.sk. V deň koncertu bude možné vstupenky kúpiť v box office Eventim na nádvorí AEGON Arény.

Vstup do AEGON Arény je povolený len s platnou VYTLAČENOU vstupenkou, vrátane detí. Ticketdirect/print@home vstupenky musia byť vytlačené na kancelárskom papieri vo formáte A4 s čitateľným čiarovým kódom (nie na fotopapieri). Potvrdenie objednávky ani vstupenky v elektronickej (nevytlačenej) forme nebudú akceptované. Vstupenka oprávňuje len k jednorazovému vstupu do arény, po odchode z arény vám nebude umožnený opätovný vstup!

Prajeme vám príjemný hudobný zážitok, užite si koncert!

Späť na hlavnú stránku